تجربه شرکت در آزمون تافل TOEFL در سنتر علامه سخن

نکات مثبت سنتر علامه سخن:
رفتار خوب پرسنل
نظم بالای سنتر
نکات منفی سنتر علامه سخن:
اگر شما هنگام تخصیص جایگاه به طبقه پایین هدایت شوید در هنگام Speaking به دلیل حضور افراد زیاد در یک مکان محدود، به احتمال زیاد تمرکز خودتون را از دست خواهید داد.
در زمان Writing هم علاوه بر صدای زیاد کیبورد ها، شما با مشکل ضعف کیبورد هم مواجه خواهید شد، به این دلیل که کیبورد های این سنتر به شدت بی کیفیت هستند.
​​​​​​​
نتیجه گیری:
​​​​​​​سنتر علامه سخن توصیه نمی گردد.