تغییرات تعداد و زمانبندی سوالات در ارشد حسابداری 1399

بر خلاف اعلام قبلی سازمان سنجش در رابطه با تعداد سولات (زبان 30-حسابداری مالی 25-حسابداری صنعتی 25-حسابرسی 25-ریاضی آمار 30) تغییراتی را به شرح زیر شاهد بودیم:

تغییرات ارشد حسابداری 99

همانطور که مشاهده می کنید، زبان بی تغییر،مالی 5 تست بیشتر،صنعتی بی تغییر،حسابرسی و ریاضی آمار 5 تست کمتر بوده اند و حسابداری دولتی و اصول تنظیم بودجه هرکدام با 10 تست برای اولین بار در ارشد حسابداری گنجانده شده اند!
نکته قابل توجه دیگر افزایش 20 دقیقه ای زمان برگزاری آزمون می باشد که با توجه به رد کردن حسابداری دولتی و اصول تنظیم بودجه 20 دقیقه وقت اضافی تر برای 130 تست (بدون احتساب این دو درس) نکته مثبتی برای داوطلبین به شمار میرود!
​​​​​​​همچنین به علت ضعف اکثر شرکت کنندگان ارشد حسابداری در درس حسابرسی و ریاضی آمار و همچنین تمرکز آنها بر روی درس حسابداری مالی می توان گفت این تغییرات به نفع اکثریت داوطلبین بوده است.

محتوای اختصاصی جهان حساب

مطالب مرتبط:

دانلود دفترچه سوالات ارشد حسابداری 1399

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.